Kumar Bağımlılığında Sosyal Hizmet Müdahalesi: Kabul ve Kararlılık Terapisi Bağlamında Bir Vaka Örneği

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Kumar Bağımlılığında Sosyal Hizmet Müdahalesi: Kabul ve Kararlılık Terapisi Bağlamında Bir Vaka Örneği

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) kavramı, bireylerin zorluklarla başa çıkma yeteneklerini ve psikolojik esnekliklerini artırmaya odaklanan yenilikçi ve etkili bir yaklaşımdır. ACT'nin temel amacı, bireyleri içsel deneyimlerini değiştirmeye çalışmaktan ziyade, bunları kabul etmeye ve kişisel değerlerine uygun davranışlar sergilemeye teşvik etmektir. Bu yaklaşım, bireylerin kendi içsel dünyaları ile daha barışık ve uyumlu bir ilişki kurmalarını sağlayarak, yaşam kalitelerini artırmayı hedefler. Kitapta ele alınan kumar bağımlılığı vakası, ACT'nin uygulanmasının somut bir örneğini sunuyor. Kumar bağımlılığı, bireylerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek güçlü bir bağımlılık türüdür ve bu durumla mücadele eden bireyler için ACT, işlevsel olmayan davranışları değiştirmek ve daha sağlıklı yaşam tarzlarına yönlendirmek için etkili bir yol sunar. Bu bağlamda kitap, ACT'nin temel prensiplerini ve uygulama yöntemlerini, kumar bağımlılığı ile mücadele eden bir bireyin gerçek hayat hikayesi üzerinden açıklıyor. Kitabın bu bölümü, ACT'nin teorik temellerini, uygulama aşamalarını ve müdahale süreçlerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Ayrıca, terapi sürecinde kullanılan teknikler, uygulama stratejileri ve müdahale yöntemlerinin yanı sıra, terapistin danışanla kurduğu terapötik ilişkinin önemi de vurgulanıyor.

Bu kitap, sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara, psikiyatristlere ve kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkların tedavisinde çalışan diğer sağlık profesyonellerine, ACT'nin teorik ve pratik uygulamaları konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor. Kumar bağımlılığı ile mücadele eden bireylere yönelik etkili müdahale yöntemlerini anlamak ve uygulamak isteyen profesyoneller için değerli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bu kitap aynı zamanda, ACT'nin uygulanışını ve etkinliğini anlamak isteyen araştırmacılar ve öğrenciler için de faydalı bir başvuru kaynağıdır.