Türkiye'de Bağımlılık Alanında Sosyal Hizmet Mevzuatı

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Türkiye'de Bağımlılık Alanında Sosyal Hizmet Mevzuatı

Bu kitap bölümü, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele alanında sosyal hizmet uygulamaları ve mevzuatlarına odaklanmaktadır. Bağımlılık, toplumun her kesimini etkileyebilen karmaşık ve çok boyutlu bir sorundur. Bu eser, bağımlılığın yarattığı sosyal ve psikolojik sorunlarla mücadelede sosyal hizmet uzmanlarının rolünü ve önemini vurgulamaktadır.

Kitap bölümü, Türkiye'deki mevcut sosyal hizmet yaklaşımlarını, politikalarını ve yasal çerçevesini derinlemesine inceliyor. Okuyucular, bağımlılıkla ilgili mevzuatın  güncel uygulamalarına dair bilgi edinecekler. Ayrıca, bu alandaki hizmetlerin etkinliğini artırmak için yapılan öneriler ve eleştiriler de bu çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu bölüm, sosyal hizmet uzmanları, politika yapıcılar, akademisyenler ve bağımlılık konusunda çalışan herkes için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bağımlılıkla mücadeledeki yasal ve sosyal çerçevesini anlamak isteyen herkes için bu eser, vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.