Bağımlılıkta Sosyal Hizmet Uygulamaları: Olgu Sunumları

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Bağımlılıkta Sosyal Hizmet Uygulamaları: Olgu Sunumları

Bu kapsamlı kitap bölümü, bağımlılıkla mücadelede sosyal hizmetin kritik rolünü vurgulamakta ve gerçek yaşamdan çeşitli vakalar üzerinden bu konuya detaylı bir bakış sunmaktadır. Her vaka, bağımlılıkla mücadelede karşılaşılan zorlukları ve sosyal hizmet profesyonellerinin bu zorluklara nasıl müdahale ettiğini gözler önüne sermektedir. Kitap bölümü, şu ana başlıklar altında çeşitlenen vakaları içermektedir:

  1. İstismara Uğrayan ve Madde Kullanan Gençler: Aile içi istismarın ve zorlu yaşam koşullarının genç bireylerin madde kullanımına nasıl sebep olabileceğine dair vakalar ve bununla nasıl başa çıkıldığına dair ayrıntılı bilgiler.

  2. Gelişim Geriliği Olan Bağımlı Çocuklar: Gelişimsel sorunları olan çocukların bağımlılıkla mücadele süreçleri, onlara nasıl yardımcı olunduğu ve bu süreçte karşılaşılan özel zorluklar.

  3. Risk Altındaki Çocuklar: Çeşitli risk faktörlerine maruz kalan çocukların bağımlılıkla mücadele süreçleri ve bu süreçte sosyal hizmet müdahalelerinin etkinliği.

  4. Bağımlılık Tedavisi Görmemiş Danışanlar: Daha önce hiç profesyonel yardım almamış bağımlı bireylerin vakaları ve bu durumlarda sosyal hizmet müdahalelerinin nasıl şekillendirildiği.

  5. Arkadaş Ortamı ve Bağımlılık: Bağımlılığın sosyal çevre ve arkadaş ilişkileri üzerindeki etkisi ve bu etkilerle nasıl mücadele edildiği.

  6. Aile İçi Şiddet ve Bağımlılık: Aile içi şiddetin bağımlılık üzerindeki etkileri ve bu durumlarla başa çıkmak için yapılan sosyal hizmet müdahaleleri.

Her bir vaka, sosyal hizmet uzmanlarının, ailelerin ve bağımlı bireylerin karşılaştığı zorlukları, kullanılan müdahale yöntemlerini ve bu müdahalelerin sonuçlarını detaylı bir şekilde ele almakta. Kitap, sosyal hizmet profesyonellerine, politika yapıcılara ve bu alanda çalışan herkese değerli içgörüler sunmakta.