Bağımlılık ve Tedavisini Anlamak

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Bağımlılık ve Tedavisini Anlamak

Bağımlılık, birçok bileşeni bünyesinde barındıran kompleks bir beyin hastalığı ve sosyal bir sorundur. Kullanılan maddeler, beyinde geçici veya kalıcı pek çok hasara ve yıkıma neden olabilmektedir. Beyinde meydana gelen bozulmalar madde kullanımı kesilse de geçici veya kalıcı suretle iyileşemeyebilir. Dolayısıyla bağımlılığın bu anlamda kronik bir boyutu da bulunmaktadır. Bağımlılığın bir hastalık olarak görülmesindeki en büyük faktör beyinde meydana gelen geçici ya da kalıcı değişimlerdir. Bununla beraber bağımlılığı yalnızca bir beyin hastalığı olarak görmek yeterli olmayabilir (Leshner, 1997). Bu çerçevede bağımlılık, sosyal bağlamda sorunlara neden olan, davranışlar problemlerle karakterize olmuş bir beyin hastalığı olarak tanımlanabilir. Hastalığa ek olarak sosyal sorun olarak ele alındığında bağımlılık sorunun çözümü için mikro, mezzo ve makro düzeyde pek çok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Ancak bir sorunun çözümü için doğru adımları atmak ancak o sorunu iyi tanımak ile mümkündür. Bağımlılık gibi kompleks bir konuyu yakından tanımak ve anlayabilmek adına öncelikle bu hastalık ile ilgili kavramları tanımak ve bilmek gerekmektedir. Bu bölümde bu kavramlara ilişkin bilgiler verilirken bağımlılık hastalığının ve tedavisinin doğası anlatılmaya çalışılacaktır.