Bağımlılığa Neden Olan Sosyal Sorunlar

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Bağımlılığa Neden Olan Sosyal Sorunlar

 

Madde bağımlılığı, temeli çok eskilere dayanmakta olan bir problemdir. Bu problemin kişisel, psikolojik, sosyokültürel, çevresel, biyolojik ve ailesel etkenlere bağlı olarak gelişebileceği bilinmektedir. Bu çok değişkenli problemin çözümü adına çok boyutlu yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir.

Alkol ve madde kullanımı, içinde bulunduğumuz dönemin en ciddi sosyal sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Bağımlılık, bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyerek kişilik problemlerinin ortaya çıkmasına neden olan bir hastalıktır. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi olumsuz etkileyen sosyal bir problemdir. Bu sebeple bağımlılık probleminin çözümü, mikro ve makro düzeyde sosyal sorunlara da değinmelidir.

Bağımlılık sosyal bir meseledir. Dolayısıyla maddelerin zararlarına ilişkin toplumdaki algı da maddenin kullanımı ve ortaya çıkardığı sorunlar ile ilişkili olarak görülebilir. Burada bir maddenin etkisi ve maddenin etkisi hakkındaki algı arasındaki çatışmaya rastlanılmaktadır. Alkol veya tütünün günlük kullanımının zarar verici olduğu bilinmesine rağmen bu maddelere bakış, bağımlılık yapıcı herhangi bir maddeye kıyasla daha yumuşaktır. Bağımlılık yapıcı maddenin kullanımına karşı verilen sosyal reaksiyonun; maddenin birey üzerindeki etkisi, kullanıcıların toplumsal konuları ve yaşam tarzlarıyla da ilişkilendirilebilir. Örneğin, eroin kullanımı; toplumun daha fazla göç alan, suç oranının yüksek olduğu, şehirleşen gettoların bulunduğu yerlerde daha fazla görülmektedir. Dolayısıyla eroin kullanıcıları da bu özellikler ile ilişkilendirilebilmektedir