Türkiye'de Metamfetamin Kullanımının Araştırmalara Yansıması: 2009-2023

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Türkiye'de Metamfetamin Kullanımının Araştırmalara Yansıması: 2009-2023

Amaç: Dünyada ve ülkemizde kullanımı giderek artan metamfetamin maddesinin araştırmalara konu olması, maddenin kullanımı kadar yaygın değildir. Maddenin kullanımına ilişkin araştırma sayısının az olması, metamfetamin kullanan bireyleri nicelik ve nitelik bakımından değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Bu çalışma ile, ülkemizde yapılan çalışmalarda metamfetamin maddesinin kullanımına ilişkin istatistiksel verilerin ele alınması ve bu istatistiklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Bu araştırma, metamfetamin kullanımı ile ilgili istatistiklere rastlanan akademik çalışmaların, metamfetamin ile ilişkili bulgularının sistematik derleme metoduyla bir araya getirilmesi yöntemiyle yapılmıştır. Anahtar kavramlar kullanılarak TUBİM verilerine göre maddenin ülkemizde ilk rastlandığı tarih olan 2009 yılından günümüze kadar derinlemesine inceleme yapılmıştır.  Bulgular: Araştırma sürecinde 140 çalışmada metamfetamin kullanımı ile ilgili verilere ulaşılmış ve bu veriler nicelik ve nitelik bakımından analiz edilmiştir. Metamfetamin kullanımına ilişkin verilere en çok yüksek lisans tezlerinde erişilmiştir. Çalışmalarda genel olarak metamfetamin kullanımı olan örneklem sayısı azdır. Bu durum da metamfetamin kullanımı olan bireyler hakkında çıkarım yapılmasını güçleştirmektedir.  Sonuç: Ülkemizde, metamfetamin maddesinin kullanımı ile ilgili istatistiksel verilere daha çok madde kullanım bozukluğu ile ilgili çalışmalarda rastlanmaktadır. Doğrudan metamfetamin maddesinin kullanımına yönelik çalışmaların sayısının kısıtlı olduğu görülmektedir. Metamfetamin maddesinin kullanımına yönelik verileri derleyen böyle kapsamlı bir çalışmanın, ülkemizdeki metamfetamin kullanımına bir bakış getirebileceği düşünülmektedir. 

Kabul ve Kararlılık Terapisi, ACT, Psikoterapi, Terapi

Diğerleri