Madde Kullanıcısı Bireylerin Maddeye Ulaşma Sürecine Dair Nitel Bir Araştırma

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Madde Kullanıcısı Bireylerin Maddeye Ulaşma Sürecine Dair Nitel Bir Araştırma

Bu çalışma, madde kullanıcısı bireylerin maddeye erişim süreçlerini derinlemesine incelemeyiamaçlamaktadır. Çalışmanın odaklandığı başlıca konular; maddeye erişim kanalları ve mekanları, maddekullanımından temin etmeye götüren süreç, satıcılarla kurulan iletişim ve uygulanan gizlilikstratejileridir. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanmıştır. Veri toplamasürecinde yarı yapılandırılmış bir mülakat formu tercih edilmiş ve 10 madde kullanıcısı ile görüşmeleryapılmıştır. Toplanan veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlaryorumlanmıştır. Bulgular ise “Madde Kullanımına Başlangıç, Maddeye Erişim Yolları ve GizlilikStratejileri, Madde Edinim Sürecinde Kullanılan Dil ve Güven İlişkisi, Madde Temin Yerleri, RiskliDurumlar ve Sosyal Sonuçlar olmak üzere 4 tema ile adlandırılarak verilmiştir. Araştırmanınsonuçlarına göre; sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkileri, merak ve denemeyle madde kullınımına başlanansürecin, bağımlılığa dönüştüğü, kişinin madde kullanımına 14-18 yaş aralığında başladığı öneçıkmaktadır. Araştırmada, madde teminindeki yöntemlere bakıldığında; deneyimli kullanıcılar, sokaksatıcıları gibi geleneksel mahalle kanallarına başvururken, yeni nesil kullanıcılar ise sosyal medyaplatformları (Telegram, İnstagram, Whatsapp ve Facebook) ve bazı oyunları (PUBG mobile, Minecraftgibi) gizli kanal olarak kullanmayı tercih etmektedirler. Ayrıca bağımlı bireylerin madde temin etmesürecindeki dil ve iletişim yöntemleri, çeşitli maddelere özgü farklı isimler ve jargonlar kullanılarakoluşturulduğu saptanmıştır. Öte yandan madde kullanımından temine geçiş aşamasında, süreklitüketim ve temin için gerekli maddi kaynakların sağlanması zorunluluğu, bireyleri hırsızlık, gasp veşiddet gibi yasa dışı eylemlere, aynı zamanda tehlikeli ve riskli davranışlara ittiği görülmektedir.
 

Kabul ve Kararlılık Terapisi, Terapi, Psikoterapi, İlker Aktürk

Diğerleri