Kumara Geri Dönmek: Kumar Oynama Davranışında Relaps Faktörlerine Dair Nitel Bir Değerlendirme

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Kumara Geri Dönmek: Kumar Oynama Davranışında Relaps Faktörlerine Dair Nitel Bir Değerlendirme

Amaç: Bu araştırma, kumar oynama davranışı sergileyen bireylerin relaps risklerini belirleyen unsurları incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Fenomenolojik bir yaklaşım ve nitel metodoloji kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşmeler 13 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kumar oynama geçmişinin olması ve en az bir defa kumarı bırakma girişiminde bulunmuş katılımcılar seçilerek relaps süreci deneyimleri betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırma bulgularına göre “Sosyal ve Çevresel Faktörler”, “Kişisel ve Duygusal Faktörler”, “Finansal Faktörler” olmak üzere üç farklı tema saptanmıştır. Yetersiz aile desteği, kumar oynayan sosyal çevre ile iletişimin kesilmemesi, borçlar, ekonomik krizler yaşamak, kayıpları telafi etmek, stres, kaygı gibi negatif duygusal durumlardan çıkmak, heyecan arayışı, kumar oynama araçlarından gelen teşvikler katılımcıların relaps yaşamalarını etkileyen faktörler olarak tespit edilmiştir. Kumar oynama davranışı tedavisi için relaps önleme programlarının bütüncül bir yaklaşım içermesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda aile desteği, sosyal çevrenin etkisi, psikolojik destek ve terapiler, finansal danışmanlık ve para yönetimi becerileri eğitimi gibi faktörler, relaps riskini azaltmada önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.

Diğerleri