Bağımlılık Tedavisinde SAMBA Aile Grup Uygulamasının İyileşme ve Tedaviye Devam Üzerindeki Etkisi

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Bağımlılık Tedavisinde SAMBA Aile Grup Uygulamasının İyileşme ve Tedaviye Devam Üzerindeki Etkisi

BASİ puanlarına bakıldığında ailesi, SAMBA Aile Grubu’na katılanlar ile katılmayan bağımlılar arasında iyileşme açışından bir farklılık görülmemiştir. Dolayısıyla aile grubuna katılım ile iyileşme arasında doğrudan korelasyon olmadığı ortaya çıkmıştır. Ailesi, SAMBA Aile Grubu’na katılan bağımlıların, tedavi terk oranlarında görülen düşüşler, kişinin tedavide daha uzun süre kaldıklarını göstermektedir. Bu sonuca göre, aile grupları bağımlının tedaviye katılımı arttırmaktadır. Tedaviye katılım arttıkça, tedavide kalma süresi de uzamakta bu durum ise iyileşmeyi etkilemektedir (Stark, 1992). Aile grupları, özel olarak iyileşmeyi etkilemese de tedaviye katılımı artırmasıyla iyileşme üzerinde aracı bir rol oynadığı görülmüştür. Tüm sonuçlar göz önüne alındığında, bağımlılık tedavisi vermekte olan kuruluşların aile grup uygulamaları yapmasının bağımlılık tedavisinin etkililiğini artıracağı düşünülmektedir