Hakkımızda

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Hakkımızda

Hakkımızda

2018 yılında Erzincan Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünü fakülte birincisi olarak tamamlayan İlker Aktürk, lisans eğitiminin ardından aynı alanda İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’da yüksek lisans eğitimine başlamış, “Madde Bağımlısı Bireylerin Ailelerinde Baba Figürünün Temsili ve Konumu Üzerine Nitel Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezini başarıyla savunduktan sonra aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmiştir. Halihazırda doktora eğitiminin tez aşamasındadır. Lisans eğitiminin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde çalışmaya başlayan İlker Aktürk, 3 yıla yakın süre boyunca burada görev almıştır. Burada görev aldığı sırada akademik çalışmalarda yer almış, uygulayıcılar için protokol ve kılavuzların geliştirilmesinde rol oynamış ve çeşitli projelerde aktif olarak bulunmuştur. Özellikle bağımlılık alanında bireysel ve grup görüşmelerini kapsayan tecrübesini, psikoterapi alanında yoğunlaştırmak üzere Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimini Russ Harris’ten almış ve eğitim sürecine başlamıştır. Yurt dışından alınan bu eğitim sonrasında, Türkiye Bağlamsal Bilimler Derneği (TÜRBAD) tarafından düzenlenen ve Prof.Dr. Fatih Yavuz tarafından verilen Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Aldığı bu eğitimin ardından aynı kurumun düzenlediği ve Prof.Dr. Fatih Yavuz tarafından verilen süpervizyon programına devam etmiştir. Bu süre zarfında Steven Hayes’ten ACT Immersion ve Act in Practice eğitimlerini almıştır. Halihazırda eğitimlerini almaya devam eden İlker Aktürk, 200 saati aşkın süpervizyon ve 150 saati aşkın eğitim ile yaklaşık 350 saatlik Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimi sürecinden geçmiştir. Hala bu konuda eğitimler ve süpervizyon almaya devam etmektedir. Prof.Dr.Kültegin Ögel ve Klinik Psikolog Melike Şimşek tarafından verilen Motivasyonel Görüşme ve yine Klinik Psikolog Melike Şimşek öncülüğünde verilen SAMBA Grup Terapisi eğitimlerini de tamamlamış olan İlker Aktürk, çalışmalarını bağımlılık odağında sürdürmektedir. Halihazırda kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı, porno bağımlılığı ve alkol bağımlılığı gibi alanlara ek olarak, kaygı problemleri, travma yaşamın getirdiği çeşitli zorluklarla mücadele eden bireylerle görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Klinik uygulamaların yanı sıra yoğun şekilde akademik çalışmalar yürüten İlker Aktürk, son iki yıldır 40 kişiden oluşan bir araştırma ekibini yönetmektedir. Aile, göç, toplumsal cinsiyet, bağımlılıklar gibi alanlarda araştırmalar kurgulayarak, akademik dergilere hazırlanmaktadır. Kitap bölümleri, makaleler, sunumlar ve bildirilerden oluşan akademik çalışmaları genellikle bağımlılıklar ekseninde şekillenmektedir. Yayımlanan 40’a ya yakın akademik çalışması olan İlker Aktürk’ün yayımlanmayı bekleyen ortalama 20’den fazla akademik çalışması bulunmaktadır.

İlker Aktürk, sosyal hizmet ve psikoterapi alanlarında geniş bir yelpazede eğitimler vermektedir. Bu eğitimlerin odak noktası, bireylerin ve toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak ve mesleki pratiği zenginleştirmektir. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi alanında, İlker Aktürk, bireylerin psikolojik esnekliğini artırma ve kişisel değerler doğrultusunda hareket etme becerilerini geliştirme üzerine odaklanmaktadır. Bu eğitim, katılımcılara zorluklarla başa çıkma ve değer odaklı yaşam konularında derinlemesine bilgi ve beceriler edindirmeyi amaçlamaktadır. Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi’nde, bağımlılığın psikolojik, sosyal ve biyolojik yönleri ele alınır. Aktürk, bu eğitimde, bağımlılıkla mücadelede kullanılabilecek etkili stratejiler ve danışmanlık teknikleri üzerinde durmaktadır. STK ve Halka Yönelik Bağımlılık Eğitimleri ile Aktürk, toplumun farklı kesimlerine bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık kazandırmayı hedefler. Bu eğitimler, bağımlılığın önlenmesi ve mücadele yöntemlerini kapsamlı bir şekilde anlatır. Son iki yıldır, uzmanlara yönelik olarak devam eden ACT Süpervizyonları, uzmanların kendi ACT uygulamalarını gözden geçirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur, böylece daha etkili terapi teknikleri uygulayabilmelerini sağlar. Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Temel Görüşme Teknikleri Eğitiminde, etkili iletişim ve görüşme tekniklerine odaklanılır. Bu eğitim, danışanlarla daha etkili ve empatik iletişim kurma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Araştırmacılara Yönelik Nitel Araştırma Eğitimleri ve Bilimsel Makale Hazırlama Eğitimleri, akademik yazım ve araştırma süreçlerine derinlemesine bir bakış sunar. Bu eğitimler, etkili araştırma tasarımı, veri toplama ve analizi, literatür taraması yapma ve akademik makalelerin yayına hazırlanması konularında araştırmacılara rehberlik etmektedir.

İlker Aktürk, klinik uygulamalarına ve akademik çalışmalarına kendi ofisinde devam etmektedir.